Наша методична робота з малюнка присвячена розвитку об’ємно-просторового мислення та конструктивній побудові графічного образу. Особливу увагу приділяємо методу викладання академічного малюнка.

Форма предмета, його вигляд є суб’єктивним поверхневим сприйняттям. Насправді форму предмета становить обсяг, і щоб його передати образотворчими засобами, слід мати розвинене просторове мислення, і саме таке сприйняття потрібно виховувати від самого початку. Навчання малюнку повинне починатися з виявлення великої форми, а не в намаганні змалювати контур натури та прикрасити її дрібними деталями.

Маючи великий досвід наших попередників художників-педагогів різних часів і різних шкіл, а також власний педагогічний і практичний досвід, пропонуємо свою точку зору на систему підготовки художників. Для цього ми наочно та стисло продемонструємо наш метод та принципи поетапної побудови об’ємної форми на двомірній площині, використовуючи гіпсовий зліпок ока Давида (Мікеланджело). Ми емітуємо цей спосіб у виконаних нами гіпсових моделях, послідовно наближаючись до натурного зразка.

Методика “Рисунок, пластика, форма” захищена авторським правом.

© 2010 Володимир Басько
© 2010 Олена Басько